1)собрали 40 кг огурцов, засолили 25 кг и 5 кг, сколько осталось? 2)собрали 25 кг и 5 кг,...

0 голосов
133 просмотров
спросил от (79 баллов) в категории Математика

1)собрали 40 кг огурцов, засолили 25 кг и 5 кг, сколько осталось?

2)собрали 25 кг и 5 кг, осталось 12 кг, сколько засолили?


2 Ответы
0 голосов
ответил от БОГ (271k баллов)
 
Лучший ответ

1)40-(25+5)=10кг. -осталось. 2)(25+5)-12=18кг.-засолили.

0 голосов
ответил от

1.Задача.                                      2.Задача. 

1)25+5=30                                      2)25+5=30 

2)40-30=10(кг)                                1)30-12=18(кг)

Ответ:10кг. ост.                             Ответ:18кг.ост.

...