Категории

+480 голосов
5.6 млн просмотров
от (61 баллов) в категории Кыргыз тили

Помогите пожалуйста. Надо ответить на вопросы. Улуу Жибек жолундагы товарларды атап бергиле.2. Кандай ойлойсуңар, соодаргерлер кайсы товарларды чыгышөлкөлөрүнө, кайсы товарларды батыш өлкөлөрүнө алып барышчу?Эмне үчүн?3. Жибек жолундагы соодагерлердин бардык товарларынын эңкөп бөлүгүн кайсы товар түзчү эле? Эмне үчүн?4. Соодагерлер бардык товарларды сатып алып, анан жолгочыгышчу. Алардын товарларынын канча бөлүгүн фарфор, канчабөлүгүн жибек, канча бөлүгүн кагаз, ал эми татымал, килем,алтын, күмүш канча бөлүгүн түзгөн? Эмне үчүн?​

1 Ответ

+188 голосов
от (91 баллов)

Ответ: 1инчиси. Көбүнчө жибекти ташуучу жибектен материал жашашчу

Объяснение:калганын так айталбайм

...