Категории

+107 голосов
3.2 млн просмотров
от (33 баллов) в категории Кыргыз тили

Дам 83 балла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Помогите: Макалдарды толуктап жаз: Атаны сыйлаган .... табат. Энени сыйлаган .... жагат. Бала жакшысы- ... даңкы. Кыз жакшысы- ..... баркы.

1 Ответ

+132 голосов
от Начинающий (965 баллов)

Атаны сыйлаган абийир табат,энени сыйлаган элге жагат.Бала жакшысы-атанын данкы,кыз жакшысы -эненин баркы.

...