2.Вирішити задачі: Задача 1. Визначити середньорічну вартість основних фондів. Якщо...

+489 голосов
105k просмотров
спросил от Начинающий (498 баллов) в категории Экономика

2.Вирішити задачі: Задача 1. Визначити середньорічну вартість основних фондів. Якщо вартість на початок року – 62,4 млн. грн. Намічено ввести в експлуатацію нові виробничі засоби у лютому 4 млн. грн., у березні 22 млн. грн.. Вартість основних фондів зношених, намічених до вибуття з листопада місяця – 18 млн. грн. Задача 2. Визначити середньорічну вартість основних фондів. Вартість на початок року – 57 млн. грн. Намічено ввести в експлуатацію нові виробничі засоби у липні 537 млн. грн. Вартість ОФз, намічених до вибуття з листопада місяця – 978 тис. грн. Задача 3. Визначити показники фондовіддачі і фондомісткості. Машинобудівний завод випускає в рік виробів A у кількості 80 000 штук, B – 23 000 штук, C – 30 000 штук. Оптова ціна кожного виробу відповідно 5; 7,5; 10 тис. грн. Середньорічна вартість основних фондів (засобів) заводу складає 65 млн. грн. Задача 4. У звітному році машинобудівний завод випустив продукції на 380 млн. грн., при цьому фондовіддача склала 1,4 грн. У плановому році випуск продукції має зрости на 30 млн. грн., а середньорічна вартість ОФ знизилась на25 млн. грн. Визначити планову фондовіддачу. Задача 5. Визначити показники використання основних фондів: коефіцієнти відновлення, вибуття, приросту, фондовіддачу, фондомісткість. Вартість основних фондів на початок року 18 тис.грн. У березні введені в експлуатацію основні фонди вартістю 4,1 тис.грн., у липні вибули з експлуатації основні фонди на суму 1,7 тис.грн. Підприємство випускає три види продукції: Продукція Річний випуск,шт Ціна,тис.грн А 15 2 Б 10 1,5 С 20 0.8 Зробити висновок Задача 6. Визначити середньорічну вартість основних фондів (засобів). Якщо вартість на початок року – 67,2 млн. грн. Намічено ввести в експлуатацію нові виробничі засоби у лютому 14 млн. грн., у червні 27 млн. грн. Вартість ОВЗ, намічених до вибуття з жовтня місяця – 8 млн. грн. Задача 7. Первісна вартість основних засобів цеху – 200 млн. грн. Протягом року передбачається введення нового обладнання: з 1 березня на 55 млн. грн., з 1 вересня – 30 млн. грн. і виведення з експлуатації основних засобів: з 1 лютого – 10 млн. грн., з 1 жовтня – 5 млн. грн. середньооблікова чисельність працівників – 100 чол. Визначити: середньорічну вартість ОЗ і фондоозброєності праці. Задача 8. На ділянці механічного цеху встановлено 800 одиниць устаткування. У 1- у зміну з них працювало 600, в 2-у – 500 і в 3-у – 200 одиниць. Визначити коефіцієнт змінності й частку фактично працюючого устаткування в складі всього встановленого. Обчислити показники використання основних фондів, фондоозброєності робітників та коефіцієнт зносу основних фондів на кінець року, якщо відомо, що первісна вартість основних фондів на початок року 10 млн. грн, на кінець року – 12,1 млн. грн, залишкова вартість основних фондів на кінець року 11,3 млн. грн. За звітний період валова продукція склала 25 млн. грн, чисельність робітників у максимально тривалій зміні 3200 чоловік. Задача 9. Випуск продукції заводу за 2019 р. склав 16 800 тис. грн. У результаті поліпшення використання тих же ОЗ випуск продукції в 2020 збільшиться на 8%, а фондомісткість продукції знизиться на 25%. Визначте фондомісткість, фондовіддачу й випуск продукції в 2019, 2020 році. Середньорічна вартість ОФ у звітному періоді 5 000 тис. грн. Задача 10. Вартість основних фондів на початок року 973 млн.грн. У квітні введені в експлуатацію основні фонди на суму 169 млн.грн., у липні – на 77 млн.грн.; у червні вибули з експлуатації основні фонди на суму 40 млн.грн., у вересні – на 33 млн.грн. Визначити середньорічну вартість основних фондів, вартість основних фондів на кінець року, коефіцієнти відновлення, вибуття й приросту основних фондів.


1 Ответ
+135 голосов
ответил от Начинающий (129 баллов)

Ответ:

Задача 1. Визначити середньорічну вартість основних фондів. Якщо вартість на

початок року – 62,4 млн. грн. Намічено ввести в експлуатацію нові виробничі

засоби у лютому 4 млн. грн., у березні 22 млн. грн.. Вартість основних фондів

зношених, намічених до вибуття з листопада місяця – 18 млн. грн.

Задача 2. Визначити середньорічну вартість основних фондів. Вартість на

початок року – 57 млн. грн. Намічено ввести в експлуатацію нові виробничі

засоби у липні 537 млн. грн. Вартість ОФз, намічених до вибуття з листопада

місяця – 978 тис. грн.

Задача 3. Визначити показники фондовіддачі і фондомісткості.

Машинобудівний завод випускає в рік виробів A у кількості 80 000 штук,

B – 23 000 штук, C – 30 000 штук. Оптова ціна кожного виробу відповідно 5;

7,5; 10 тис. грн. Середньорічна вартість основних фондів (засобів)

...